Vetenskaplig evidens

LipusPlus® är en CE-certifierad medicinteknisk produkt som har utvecklats i Sverige för säker och effektiv användning inom en rad olika tillämpningar. Här nedan hittar du våra egna vetenskapliga studier om LipusPlus® och även ett axplock av den omfattande forskningen om LIPUS som pågår över hela världen (samtliga på engelska).

Chevron Icon - Medica webbflödesmall